Nàng dâu bạc tỷ (Phần 11)

Bảo đưa An ra đến xe của mình, chất vali lên cốp sau. An đứng yên một chỗ, suy nghĩ mông lung. Có lẽ cô nên làm rõ ...